Archiwum

24/09/2021

Huragan

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wołominie

OSiR

Ośrodek Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie ul. Korsaka 4, 05-200 Wołomin ogłasza postępowanie nr OSiR-ZP-04/2019, którego przedmiotem jest: „Zapewnienie...

Zapytanie ofertowe 1/12/2019 o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro dotyczy: Montażu...

Zgodnie z poniższą ustawą weterani poszkodowani i weterani otrzymują następujące przywileje: „po art. 30 dodaje się art. 30a w brzmieniu:...

INFORMACJA Strona internetowa:  (dalej: „strona”) używa plików cookies po to, by dostosować stronę do potrzeb użytkowników, poprawić jej nawigację lub czytelność...

Skip to content