Archiwum

24/09/2021

Huragan

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wołominie

Przywileje weteranów

Zgodnie z poniższą ustawą weterani poszkodowani i weterani otrzymują następujące przywileje:

„po art. 30 dodaje się art. 30a w brzmieniu: „Art. 30a.

  1. Weteran i weteran poszkodowany korzystają bezpłatnie z hali sportowej, siłowni i pływalni, będących w zasobie jednostek samorządu terytorialnego.

  2. Dokumentem potwierdzającym prawo do korzystania z uprawnień, o których mowa w ust. 1, jest legitymacja weterana lub weterana poszkodowanego.”

[pdf-embedder url=”https://osir.wolomin.pl/wp-content/uploads/2019/10/Weterani.pdf”]

Skip to content