Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie kompleksowych usług ochrony

Zamawiający zawiadamia, że zostało rozstrzygnięte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie kompleksowych usług ochrony osób i mienia w obiekcie krytej pływalni oraz budynku siedziby OSiR Huragan.

MDS00086