Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na prowadzenie zajęć nauki pływania

Zamawiający zawiadamia, że zostało rozstrzygnięte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zapewnienie kadry instruktorskiej do prowadzenia zorganizowanych zajęć nauki pływania oraz doskonalenia pływania na krytej pływalni OSiR Huragan w Włominie.

MDS00083