Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zamawiający zawiadamia, że unieważnia postępowanie w sprawie nr OSiR – ZP – 01/2018.