Zawiadomienie o przetargu na świadczenie usług związanych z utrzymaniem czystości

W wyznaczonym terminie do Zamawiającego wpłynęły cztery oferty.