Zawiadomienie o przetargu na świadczenie usług ochrony

Do zamawiającego w ustalonym terminie wpłynęły dwie oferty.