Zawiadomienie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty

W związku z rezygnacją firmy Arborysta Artur Pasztor z Kotunia komisja wybrała następną ofertę, tj. P.H.U. Sadowski Marcin, ul. Konstytucji 3 Maja 1,  07-320 Małkinia Górna z ceną zamówienia 7890,00 brutto.

MDS00070