Zawiadomienie o odrzuceniu oferty

Oferta nie spełniała wymogów formalnych.