Zawiadomienie o nierozstrzygnięciu przetargu

W ustalonym terminie do Zamawiającego nie wpłynęła żadna oferta.