Zasady honorowania Karty Dużej Rodziny

Zasady honorowania Karty Dużej Rodziny przez pływalnię OSiR „Huragan” w Wołominie.

Z uwagi na kierowane do naszej jednostki zapytania, związane z wprowadzeniem Karty Dużej Rodziny na naszej pływalni, poniżej prezentujemy zasady jej honorowania:

  1. Karta Dużej Rodziny jest kontynuacją uprawnień wynikających z programu- Wołomińskiej Karty Rodziny, zgodnie z Uchwałą Nr III- 131/2014 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 23 grudnia 2014 roku.
  2. Pływalnia OSiR „Huragan” w Wołominie, honoruje Kartę Dużej Rodziny, która została wydana przez Burmistrza Wołomina.
  3. Karta Dużej Rodziny zawiera:
  • Imię i Nazwisko posiadacza karty
  • Nr identyfikujący posiadacza Karty, zamieszkującego Gminę Wołomin, przedstawia się następująco: 1434123…………………
  • Pesel posiadacza Karty
  • Okres ważności Karty

Wprowadzenie Karty Dużej Rodziny w myśl Uchwały Nr III – 131/2014 – Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 23 grudnia 2014r., ma na celu połączenie programu Wołomińskiej Karty Rodziny z uprawnieniami Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny dla mieszkańców Gminy Wołomin.

Jednocześnie informujemy, że honorujemy również uprawnienia wynikające z programu Wołomińskiej Karty Rodziny.