Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi w postaci wycinki drzew

Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t. jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. Zm.) oraz zgodnie z art. 44 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 938) zwracamy się z zapytaniem ofertowym na wykonanie usługi w postaci wycinki drzew na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie.