Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na remont pomieszczenia

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), zapraszamy do złożenia oferty cenowej na remont pomieszczenia w budynku wolnostojącym.