Zaproszenie do składania ofert – malowanie ścian wewnętrznych hali sportowej OSiR.

Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, pn.: „Malowanie ścian wewnętrznych hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie, usytuowanej przy ul. Korsaka 4”.

Zaproszenie do składania ofert

FORMULARZ OFERTOWY- Załącznik nr 1

Wykaz zrealizowanych zamówień- Załącznik nr 2

Projekt umowy- Załącznik nr 3