Zapraszamy na brydża!

Szanowni Państwo, uruchamiamy nabory dla  wszystkich zainteresowanych bez względu na wiek, na grupowe zajęcia z brydża sportowego prowadzone na naszym Ośrodku. Serdecznie zapraszamy!