Zapraszamy do składania ofert

Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, pn.: „Malowanie tynku zewnętrznego elewacji budynku Ośrodka Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie, usytuowanego przy ul. Korsaka 4”.