Zapewnienie kadry instruktorskiej do prowadzenia zorganizowanych zajęć nauki pływania

Zapewnienie kadry instruktorskiej do prowadzenia zorganizowanych zajęć nauki pływania oraz doskonalenia pływania na krytej pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie ul. Korsaka 4.