Zapewnienie kadry instruktorskiej do prowadzenia zorganizowanych zajęć grupowej nauki pływania – ogłoszenie o postępowaniu

Ośrodek Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie ul. Korsaka 4, 05-200 Wołomin ogłasza postępowanie nr OSiR – ZP- 04/2016, którego przedmiotem jest: „Zapewnienie kadry instruktorskiej do prowadzenie zorganizowanych zajęć grupowych nauki pływania oraz doskonalenia pływania na krytej pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie przy ul. Korsaka 4”