Wybór wykonawcy renowacji boiska

Zamawiający zawiadamia, że została wybrana oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie renowacji boiska głównego.

MDS00089