Wybór oferty na wykonanie pomiarów

Wybrano wykonawcę pomiarów elektrycznych na obiekcie krytej Pływalni OSiR Huragan w Wołominie.