Wybór oferty na dostawę suszarek basenowych

Zamawiający zawiadamia, że została wybrana oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę dziesięciu sztuk suszarek basenowych do włosów.

MDS00076