Wybór oferty na dostawę pieców

Zamawiający zawiadamia, że została wybrana oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę trzech sztuk pieców do sauny.

MDS00075