Wybór najkorzystniejszej oferty na naukę i doskonalenie pływania

W związku z rezygnacją firmy Greenland Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wołominie zawrze umowę z firmą Sportler.

MDS00088