Wybór najkorzystniejszej oferty na montaż i demontaż lodowiska

Zamawiający zawiadamia, że została wybrana oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia na montaż i demontaż składanego lodowiska sezonowego „Biały Orlik” w Wołominie.

mds00114