Wpłynięcie oferty

Zamawiający zawiadamia, że wpłynęła jedna oferta na najem jednego pomieszczenia o powierzchni 16,6 metrów kwadratowych.