Wpłaty na Letnią Akademię sportu

W celu potwierdzenia zgłoszenia uczestnictwa dziecka w „Letniej Akademii Sportu” należy złożyć w Ośrodku wypełnione dokumenty z załączników a następnie dokonać przelewu na konto OSiR: Bank PEKAO S.A. 82 1240 6074 1111 0000 4993 5338