Wołomiński program wspierania rodziny na pływalni

Zgodnie z Uchwałą Nr III-131/2014 Rady Miejskiej w Wołominie mającą na celu „wspieranie dzieci i młodzieży wychowującej się w rodzinach wielodzietnych oraz zapewnienia dostępności członkom rodzin wielodzietnych do dób kultury, sportu i edukacji oraz oferty zakupów towarów i usług”, Rada Miejska przyjmując powyższą uchwałę wprowadziła „Wołomiński program wspierania rodziny”.

Na podstawie niniejszej Uchwały mieszkańcy Gminy Wołomin, spełniający warunki w/w programu, mają prawo do korzystania z usług pływalni na preferencyjnych warunkach. Okaziciel Karty rozpoczynającej się numerem 1434123 (identyfikator Gminy Wołomin) otrzymuje możliwość zakupu biletu, ze zniżką w wysokości:

  • 50% zniżki na zakup biletów i karnetów na pływalni
  • 30 % zniżki na zakup biletów i karnetów na zajęcia nauki i doskonalenia pływania

wpwr