Wakacyjna nauka pływania

Serdecznie zapraszamy, dzieci od 7 lat oraz młodzież w wieku szkolnym do udziały w zajęciach wakacyjnej nauki pływania połączonych z grami i zabawami ruchowymi w wodzie. Zajęcia prowadzone przez instruktorów nauki pływania w grupach max. 10 osobowych. Czas trwania zajęć 60 minut, koszt 180 zł/ 8 spotkań.

  • GR I godzina 15.00
    31.07, 1.08, 3.08, 4.08, 7.08, 8.08, 10.08, 11.08.
  • GR II godzina 15.00
    14.08, 16.08, 17.08, 18.08, 21.08, 22.08, 24.08, 25.08.

W programie:

  • podstawy nauki pływania
  • gry i zabawy ruchowe w wodzie
  • mini zawody pływackie
  • prezentacja pierwszej pomocy dla najmłodszych

Wymagania: oświadczenie rodzica/opiekuna o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach. Zapisy pod numerem telefonu: 22 760-39- 20 wew. 20