Unieważnienie zapytania ofertowego

W związku z rezygnacją wykonawcy zapytanie zostaje unieważnione.

MDS00092