Unieważnienie postępowania w sprawie chrony

Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy „Prawo zamówień publicznych”.