Unieważnienie postępowania na dostawę i montaż siedzisk

Złożona oferta wykonawcy nie spełniła wymagań.