Trwa szkolenie ratowników

Za nami kolejny etap  weekendowych spotkań w ramach szkolenia na stopień Młodszego Ratownika WOPR. Podczas zajęć teoretycznych, omówiono  następujące zagadnienia:

  • pierwsza pomoc przedmedyczna: złamania, zwichnięcia, rany, hipotermia, uraz kręgosłupa, skurcze i inne
  • resuscytacja krążeniowo-oddechowa
  • przepisy, zagadnienia prawne oraz odpowiedzialność ratownika w aspekcie pracy ratownika wodnego

Z kolei zajęcia praktyczne obejmowały następujące ćwiczenia:

  • wykorzystanie podręcznego sprzętu ratowniczego podczas akcji ratowniczych: koło ratunkowe, pas ratowniczy „węgorz”, boja SP,
  • bezpośrednia akcja ratownicza z podręcznym sprzętem i bez sprzętu
  • wykorzystanie sprzętu ABC (maska, płetwy, fajka)
  • holowanie osoby agresywnej sposobem żeglarskim
  • wyciąganie osoby nieprzytomnej na dosiężny brzeg
  • egzamin na SPECJALNĄ KARTĘ PŁYWACKĄ tzw. żółty czepek

W trakcie zajęć praktycznych  z pierwszej pomocy wykorzystano:

  • manekiny do resuscytacji krążeniowo-oddechowej: manekin osoby dorosłej, dziecka i niemowlęcia

Za tydzień wszyscy kandydaci na Młodszego Ratownika WOPR  odbędą zajęcia  na wodach otwartych z wykorzystaniem łodzi ratowniczych.

Duże brawa dla wszystkich uczestników szkolenia za zaangażowanie w zajęcia.