Konkurs nr 1/2016

Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie, na podstawie pełnomocnictwa Burmistrza Wołomina WK.077.141.2015 z dn. 23.10.2015 roku ogłasza pierwszy pisemny nieograniczony konkurs na najem pomieszczeń  z przeznaczeniem prowadzenia działalności związanej ze zdrowiem i urodą  w obiekcie Pływalni  OSiR „HURAGAN” w Wołominie, przy ul. Korsaka 4