V Rodzinny Rajd Rowerowy

17 września odbył się V Rodzinny Rajd Rowerowy w Wołominie. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Burmistrz Wołomina Pani Elżbieta Radwan oraz Burmistrz Miasta Zielonka Pan Grzegorz Dudzik. Uczestnicy wsparli akcję „Rower Pomaga” organizowaną przez Fundację Ekologiczną ARKA, która za przejechane kilometry ufundowała rowery dla potrzebujących dzieci. Rajd promował także lokalną inicjatywę „Tak dla ścieżki rowerowej wzdłuż torów” prowadzącej z Warszawy dalej…