Konkurs ofert na najem lokalu użytkowego w budynku pływalni

Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie ogłasza pisemny Konkurs ofert na najem lokalu użytkowego w budynku pływalni przy ul. Korsaka 4 w Wołominie z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej. Oferty należy składać w siedzibie Ośrodka Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie przy ul. Korsaka 4 w sekretariacie (tel. 22/ 763 56 00). Termin dalej…

Konkurs nr 1/2016

Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie, na podstawie pełnomocnictwa Burmistrza Wołomina WK.077.141.2015 z dn. 23.10.2015 roku ogłasza pierwszy pisemny nieograniczony konkurs na najem pomieszczeń  z przeznaczeniem prowadzenia działalności związanej ze zdrowiem i urodą  w obiekcie Pływalni  OSiR „HURAGAN” w Wołominie, przy ul. Korsaka 4

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na prowadzenie zajęć nauki pływania

Zamawiający zawiadamia, że zostało rozstrzygnięte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zapewnienie kadry instruktorskiej do prowadzenia zorganizowanych zajęć nauki pływania oraz doskonalenia pływania na krytej pływalni OSiR Huragan w Włominie.

Przetarg nieograniczony na świadczenie kompleksowych usług ochrony – zmiana terminu i SIWZ

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232 oraz z 2015 r. poz. 2164) zwanej dalej ustawą, Ośrodek Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym dalej…