Informacja o unieważnieniu trzeciego pisemnego konkursu ofert

  dotyczy: „Trzeciego pisemnego Konkursu ofert na najem lokalu gastronomicznego w obiekcie krytej pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie przy ul. Korsaka 4.” nr sprawy: OSiR/P/1/KO/2017 Zamawiający informuje, że przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93.ust.1 pkt1 uPzp „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo dalej…

Konkurs ofert na najem lokalu użytkowego w budynku pływalni

Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie ogłasza pisemny Konkurs ofert na najem lokalu użytkowego w budynku pływalni przy ul. Korsaka 4 w Wołominie z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej. Oferty należy składać w siedzibie Ośrodka Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie przy ul. Korsaka 4 w sekretariacie (tel. 22/ 763 56 00). Termin dalej…