Regulamin Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wołominie

Obiekty sportowe „Ośrodka” są własnością społeczną i miejscem publicznym. Teren Ośrodka i obiekty sportowe są ogólnodostępne i może przebywać na nich każdy pod warunkiem respektowania przepisów porządkowych i poleceń pracowników obsługi. Zasady korzystania z urządzeń sportowych i rekreacyjnych (hala, boiska itd.) określają regulaminy szczegółowe. Przebywający na terenie Ośrodka winni zachowywać się kulturalnie i w sposób dalej…