Postępowanie nr OSiR – ZP – 04/2017

Przetarg nieograniczony na świadczenie kompleksowych usług związanych z utrzymaniem czystości na obiekcie krytej pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie.