Sprawa nr OSiR – ZP – 03/2019

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie kompleksowych usług związanych z utrzymaniem czystości w obiekcie krytej pływalni OSiR „Huragan” w Wołominie przy ul. Korsaka 4.