Sprawa nr OSiR – ZP – 01/2018

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie kompleksowych usług związanych z utrzymaniem czystości w obiekcie krytej pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie przy ul. Korsaka 4.

Odpowiedź na zapytanie