Rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Ośrodek Sportu i Rekreacji informuje, że rozstrzygnięto postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego na zapewnienie kadry instruktorskiej do prowadzenia zajęć nauki oraz doskonalenia pływania.