Rozstrzygnięcie konkursu ofert na renowację boiska

Zamawiający zawiadamia, że została wybrana oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

MDS00093