Regulamin zajęć zorganizowanych z gimnastyki kręgosłupa dla dorosłych

 1. Zajęcia gimnastyki kręgosłupa są prowadzone na obiekcie Ośrodka Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie, przez wykwalifikowanych instruktorów, posiadających uprawnienia do prowadzenia tego typu zajęć
 2. Zajęcia zorganizowane odbywają się dwa razy w tygodniu w dniach i godzinach ustalonych przez organizatora.
 3. Uczestnikami zajęć są osoby dorosłe.
 4. Zajęcia zorganizowane dla dorosłych trwają 45 min.
 5. Warunkiem uczestnictwa w ćwiczeniach na sali jest posiadanie odpowiedniego stroju ( strój sportowy, obuwie sportowe).
 6. Instruktor prowadzący jest odpowiedzialny za uczestników zajęć od ich rozpoczęcia do ich zakończenia. Maksymalna ilość uczestników w grupie wynosi 15 osób.
 7. Zajęcia zorganizowane opłacane w kasie recepcji Ośrodka Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie, zgodnie z obowiązującym cennikiem. Karnet jest ważny 30 dni od dnia zakupu. Opłata za zajęcia nie podlega zwrotowi.
 8. W przypadku nieobecności instruktora prowadzącego, Ośrodek Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie, zapewnia innego instruktora lub dokonuje zmian w harmonogramie zajęć.
 9. Na zajęcia zorganizowane gimnastyki kręgosłupa należy stawić się punktualnie. Spóźnienie powyżej 15 min. wyklucza możliwość korzystania z zajęć.
 10. Instruktor prowadzący zajęcia ma obowiązek posiadania informacji o stanie zdrowotnym, fizycznym i psychicznym uczestników zajęć, i zgodnie z zdobytą wiedzą kształtuje cały program zajęć.
 11. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do podpisania oświadczenia w zakresie braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w zajęciach zorganizowanych gimnastyki kręgosłupa. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody na osobie lub jakiekolwiek konsekwencje zdrowotne wynikające z indywidualnego stanu zdrowia uczestnika.
 12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utracone w czasie zajęć mienie, dlatego też posiadanie przez uczestników zajęć wartościowych przedmiotów odbywa się wyłącznie na ich odpowiedzialność.
 13. Ośrodek Sportu i Rekreacji „Huragan” zastrzega sobie prawo do wykonywania zdjęć, filmów i wykorzystywania ich do celów marketingowych, szkoleniowych wraz z publikacją wizerunku osób uczestniczących w zajęciach poprzez publiczne środki masowego przekazu.
 14. Zakup usługi zajęć zorganizowanej gimnastyki kręgosłupa jest traktowany, jako akceptacja warunków niniejszego regulaminu dla uczestników zajęć oraz regulaminu obowiązującego na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie.