Regulamin korzystania z Groty solnej

Załącznik do Zarządzenia nr 6/2017  z dnia 24.04.2017 r.

Regulamin korzystania z Groty solnej Ośrodka Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie, przy ul. Korsaka 4.

 1. Grota solna jest integralną częścią odnowy biologicznej obiektu pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie.
 2. Każda osoba przebywająca w grocie solnej, zobowiązana jest do zapoznania się i przestrzegania niniejszego Regulaminu Groty solnej.
 3. Z groty solnej należy korzystać w czystym i suchym obuwiu oraz suchym stroju. Ze względów higienicznych, wymagane jest posiadanie suchego ręcznika.
 4. W grocie solnej do dyspozycji osób korzystających, dostępne są koce
 5. Dzieci do 12 roku życia, przebywają w grocie solnej pod opieką osób dorosłych. Osoby dorosłe ponoszą pełną odpowiedzialność za powierzone ich opiece dzieci.
 6. Zaleca się, ze względów zdrowotnych korzystanie z groty solnej w jednorazowym dziennym seansie czasowym, trwającym maksymalnie 45 minut.
 7. Jednocześnie z groty solnej może korzystać maksymalnie 6 osób.
 8. W grocie solnej obowiązuje całkowity zakaz:
  – Spożywania pokarmów i napojów;
  – Wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych i innych środków odurzających;
  – Palenia tytoniu z e-papierosem włącznie;
  – Wnoszenia opakowań szklanych, ostrych narzędzi oraz innych niebezpiecznych przedmiotów.
 9. W strefie odnowy biologicznej, w tym grocie solnej ZABRONIONE jest przebywanie w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających.
 10. Dotykanie ścian groty solnej, elementów wystroju wnętrza, w tym oświetlenia oraz wynoszenie kryształków solnych jest ZABRONIONE.
 11. ZABRANIA SIĘ ingerencji w HALOGENRATOR, emitującego bezpośrednio w grocie solnej naturalne mikrocząsteczki soli, tworzące morski klimat.
 12. Nie zaleca się przed wejściem do groty solnej, używania zbyt intensywnych kosmetyków (np. perfum, dezodorantów, itp.).
 13. W grocie solnej, miejscu łączącym walory zdrowotne i relaksacyjne, ZABRANIA SIĘ hałasowania oraz korzystania z telefonów.
 14. Nie można filmować i/lub fotografować w trakcie korzystania z groty solnej.
 15. W przypadku złego samopoczucia należy niezwłocznie opuścić grotę. W celu uzyskania pierwszej pomocy przedlekarskiej należy zgłosić się do ratownika.
 16. Osoby z niżej wymienionymi dolegliwościami powinny zasięgnąć opinii lekarza przed skorzystaniem z groty solnej:
  – nadczynność tarczycy;
  – ostre stany chorób układu oddechowego;
  – zatrucia;
  – niewydolność serca;
  – kobiety w ciąży;
  – klaustrofobia;
  – zaawansowane choroby nowotworowe;
  – ostry stan gruźlicy;
  – inne stany ostrych zapaleń.

Grota solna jest miejscem wyciszenia i relaksu, z tego powodu prosimy o zachowanie ciszy i spokoju.

Zastępca Dyrektora
/-/ Bożena Matusiak