Przetarg nieograniczony na zapewnienie kadry instruktorskiej na Pływalnię

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232 oraz z 2015 poz.2164) zwanej dalej ustawą, Ośrodek Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zapewnienie kadry instruktorskiej do prowadzenia zorganizowanych zajęć nauki pływania oraz doskonalenia pływania na krytej pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie przy ul. Korsaka 4.

Kontakt w sprawie przetargu: sekretariat 22 763 56 00, fax 22 763 56 01