Przetarg nieograniczony na świadczenie kompleksowych usług ochrony – zmiana terminu i SIWZ

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232 oraz z 2015 r. poz. 2164) zwanej dalej ustawą, Ośrodek Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie kompleksowych usług ochrony osób i mienia w obiekcie krytej pływalni oraz budynku siedziby OSiR „HURAGAN” w Wołominie wraz z ochroną i transportem wartości pieniężnych.

Kontakt w sprawie przetargu: sekretariat 22 763 56 00, fax 22 763 56 01