Przetarg na wykonanie pomiarów elektrycznych

Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawno zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie Zarządzenia Dyrektora w sprawie Regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych do 30 000 euro w Ośrodku Sportu i Rekreacji, zapraszamy do złożenia ofert cenowej na wykonanie pomiarów elektrycznych na obiekcie krytej Pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie.

pomiaryelektryczne