Przegląd techniczno-serwisowo zerowy wentylacji hali sportowej

Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawno zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie Zarządzenia Dyrektora w sprawie regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych do 30 000 euro w Ośrodku Sportu i Rekreacji, zapraszamy do złożenia ofert cenowej na przegląd techniczno-serwisowo zerowy wentylacji hali sportowej.

przegladwentylacji