Porozumienie trójstronne

Z inicjatywy zastępcy dyr. OSiR „Huragan” p. Piotra Szulca, I LO PUL w Wołominie reprezentowane przez dyr. Agnieszkę Kaczyńską i Bractwo Strzeleckie Salwa z prezesem Andrzejem Domańskim, podpisały umowę o współpracy dotyczącą realizacji zajęć teoretycznych i praktycznych nauki strzelania.Treningi będą odbywały się na obiektach OSiR przy pomocy BS Salwa, która będzie pomagać w realizacji zajęć i bezpłatnie użyczać strzelnicę bojową. Lekcje z uczniami będą prowadzili byli żołnierze jednostki specjalnej „GROM” a jeden z nich, obecny na spotkaniu M. Księżopolski nie krył radości z tego, że udało się sfinalizować porozumienie. Życzymy owocnej współpracy na rzecz poprawy obronności Rzeczpospolitej.