Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych powyżej 30.000 euro

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych powyżej 30.000 euro na 2017 rok w OSiR Huragan Wołomin.